Powrót do strony głównej

Posty

Prezes PTE, prof. dr hab. Marian Gorynia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

piątek, 24 listopada 2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że prof. Marian Gorynia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się 23 listopada 2023 r. w Sali Audytoryjnej im. prof. Stanisławy Bartosiewicz, Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Prof. dr hab. Marian Gorynia, rektor UEP w latach 2008-2016, obecny prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor ponad 600 publikacji i artykułów naukowych otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uroczystość odbyła się 23 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Audytoryjnej im. prof. Stanisławy Bartosiewicz, Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW.

Prof. Gorynia miał zaszczyt wygłosić prezentację podczas uroczystości.
Wykład p.t.: Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako siły napędowe efektywności i globalizacji – przyjaciele czy wrogowie?.

Z tej okazji wydano również książkę przybliżającą sylwetkę profesora oraz jego dotychczasowe osiągnięcia.
Książka jest dostępna TUTAJ

Program uroczystości:

  • Otwarcie uroczystości
  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kalety,
  • Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni,
  • Uroczysty wykład prof. dr. hab. Mariana Goryni.

Relacje z uroczystości

– Profesor Gorynia jest autorytetem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej cenionych naukowców. Ma ogromną rangę, jeżeli chodzi o dorobek naukowy. Nadając Profesorowi Marianowi Goryni tytuł honorowego doktora naszej uczelni, przyjmujemy do grona jej patronów osobistość, której nam brakowało i której potrzebujemy. To dla nas zaszczyt i źródło wielkiej satysfakcji – powiedział prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

– Do lamusa odchodzi efektywność rozumiana ad hoc, doraźnie, krótkookresowo, płytko i jednowymiarowo. […] Kierunki naprawy realnego wkładu przedsiębiorstw do dobrobytu społecznego w skali międzynarodowej powinny iść w stronę przestrzegania zasady jak najszerszej inkluzji społecznej w procesy gospodarowania w krajach goszczących, a jednocześnie w zasady prowadzenia działalności przyjaznej dla środowiska, podporządkowanej idei racjonalności globalnej – podkreślił prof. Gorynia w wykładzie, który wygłosił na UEW.

Relacje dotyczące uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni:

Biogram prof. dr hab. Mariana Goryni

Profesor Marian Gorynia urodził się w 1956 roku w Dusinie. Studia magisterskie ukończył w 1980 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z którą jest nierozerwalnie związany od początku kariery naukowej. Drogę zawodową rozpoczął w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W 1985 roku, po obronie doktoratu, objął stanowisko starszego asystenta, a rok później – adiunkta. W 1998 roku został mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a dwa lata później uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od roku 2003 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w AE w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2022 Profesor sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a od 2002 roku przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. W latach 2008-2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Profesor Marian Gorynia odbył liczne staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w wielu prestiżowych międzynarodowych ośrodkach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Lyonie we Francji, w Buckinghamshire College of Higher Education oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie, w Institut de Gestion des Enterprises w Rennes oraz na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze.

Profesor Gorynia jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy oraz International Management Development Association.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, problematyce konkurencyjności przedsiębiorstw, ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe, mezoekonomii oraz polityce wspierania konkurencyjności.