Powrót do strony głównej

Posty

Rok 2023 - "Rokiem prof. Edwarda Lipińskiego"

wtorek, 4 kwietnia 2023

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ustanowił rok 2023 „Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego". Inicjatywa ta jest organizowana w 100. rocznicę zatrudnienia prof. Edwarda Lipińskiego w WSH (a od 1933 r. - SGH). Obchody setnej rocznicy nawiązania przez prof. Edwarda Lipińskiego współpracy zawodowej z SGH odbyły się 30 marca 2023 r. W spotkaniu udział wziął prof. Marian Gorynia, prezes PTE.

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ustanowił rok 2023 „Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego". Inicjatywa ta jest organizowana w 100. rocznicę zatrudnienia prof. Edwarda Lipińskiego w WSH (a od 1933 r. - SGH).

Celem tej uroczystości jest przypomnienie i uhonorowanie wybitnego ekonomisty o światowej sławie, autora imponującej liczby prac, prorektora SGH w latach 1937-1938 oraz 1945-1946, a także dyrektora Miejskiej Szkoły Handlowej, koordynatora działalności konspiracyjnej SGH w okresie okupacji, a także - doktora honoris causa SGH.

Obchody 100. rocznicy nawiązania przez prof. Edwarda Lipińskiego współpracy zawodowej z SGH odbyły się 30 marca 2023 r. W spotkaniu udział wziął prof. Marian Gorynia, prezes PTE.

Prof. Edward Lipiński był także jednym ze współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i jego pierwszym prezesem.

W trakcie trwania uroczystości odbyło się sympozjum naukowe przygotowane przez badaczy z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Podczas uroczystości zorganizowano również wystawę, wydarzenia artystyczne oraz uczczono pamięć Edwarda Lipińskiego na wewnętrznym dziedzińcu SGH.

Jesienią na terenie kampusu SGH planowana jest wystawa okolicznościowa, w ramach której będzie można zobaczyć „nieformalną siedzibę KOR”, czyli mieszkanie profesora Lipińskiego w tzw. Domu Profesorskim. Odbywały się tam wykłady nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych i zebrania KOR. Podczas tego wydarzenia, na wewnętrznym dziedzińcu SGH zostanie odsłonięta wystawa przy współudziale IPN w celu upamiętnienia Edwarda Lipińskiego jako opozycjonisty.

Więcej informacji Rok 2023 "Rokiem prof. Lipińskiego"