Powrót do strony głównej

Posty

Społeczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowa przyszłość

czwartek, 22 września 2022

(...) Mamy nadzieję, że monografia ta będzie pomocna w zmaganiach z coraz bardziej złożoną rzeczywistością globalną, w rozumieniu i szerszym wykorzystywaniu w praktyce koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Jest to bowiem ordoliberalna koncepcja ustroju/ładu społeczno-gospodarczego. Ładu, którego tak bardzo potrzebuje świat. ORDO zaś znaczy ład.

Monografia ta jest kolejną z serii publikacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na temat społecznej gospodarki rynkowej.

Fragment Wstępu (...) Prezentowana monografia składa się z czterech części. Pierwsza z nich ma charakter ogólnoteoretyczny i dotyczy istoty oraz teoretycznego podłoża koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. W części II koncepcja ta jest przedstawiana w kontekście sektora finansowego. Część III natomiast dotyczy czynników erozji tej koncepcji w praktyce oraz możliwości jej rewitalizacji w obecnej wielce złożonej, turbulentnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W ostatniej, IV części monografii, społeczna gospodarka rynkowa przedstawiana jest w kontekście wybranych obszarów gospodarki.

Fragment recenzji prof. Bohdana Jelińskiego (...) Przedmiotem publikacji jest Społeczna Gospodarka Rynkowa (SGR), a wiodącym problemem są możliwości wykorzystania tej znanej i pozytywnie zweryfikowanej w praktyce koncepcji rozwoju społeczno-ekonomicznego opartej na ordoliberalnej teorii ładu społeczno-gospodarczego i wywodzącej się z niej koncepcji SGR. (...) Ta cenna i inspirująca publikacja ukazuje się w okresie nasilania populizmu i nowego nacjonalizmu oraz protekcjonalizmu gospodarczego i ograniczania otwartości państw na zewnętrzne stosunki gospodarcze.

Fragment recenzji prof. Roberta Ciborowskiego (...) Autorzy monografii stawiają sobie jako cel udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu koncepcje teoretyczne Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR) stanowią czynnik tworzenia współczesnej polityki gospodarczej oraz kreowania nowych form ustrojowych? Czy społeczna gospodarka rynkowa może być obecnie implementowana w różnych warunkach gospodarczych, zwłaszcza w okresie kryzysowym i pokryzysowym? Czy systemy gospodarcze, przechodzące kryzys mogą funkcjonować bardziej efektywnie stosując instrumenty społecznej gospodarki rynkowej? (...) Monografia jest wyjątkowym opracowaniem w zakresie tematyki, jak i sposobu prezentacji poszczególnych zagadnień. Jest to niewątpliwie książka ważna i potrzebna na rynku publikacji ekonomicznych.

Książka w formacie PDF: LINK