Powrót do strony głównej

Posty

Udział przedstawicieli władz PTE w Kongresie Kopernikańskim w Krakowie

piątek, 26 maja 2023

W dniach 24-26 maja 2023 r. przedstawiciele władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczestniczyli w panelach dyskusyjnych podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Władze PTE reprezentowali: prof. Elżbieta Mączyńska (Honorowa Prezes PTE), prof. Marian Gorynia (prezes PTE), prof. Łukasz Hardt (wiceprezes PTE).

W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostało zorganizowane w Polce szczególne wydarzenie. Głównym celem Kongresu było przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Organizatorami Kongresu byli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

W krakowskiej części wydarzenia, wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „Międzynarodowa współpraca gospodarcza a innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki polskiej”.

Przedstawieciele władz PTE uczestniczyli w następujących panelach w dniu 25.05.2023 r.:

godz. 14.00 - 15.50 Dyskusja panelowa: "Korzyści z ustabilizowania i otwarcie polskiej gospodarki na wymianę"
(sesja panelowa w języku polskim)

Moderator panelu:

 • prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Uczestnicy:

 • prof. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)
 • prof. Michał Brzoza-Brzezina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Marek Belka (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wiceprezes Zarządu Oddziału PTE w Krakowie)
 • prof. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. Witold Orłowski (Uniwersytet Łódzki)

godz. 16.00 - 17.30 Dyskusja panelowa: "O naprawie monety” – od kopernikańskiej teorii pieniądza do współczesnych dylematów polityki \ gospodarczej w odpowiedzi na kryzys energetyczno-klimatyczny"

Moderatorzy:

 • dr Zofia Łapniewska (Uniwersytet Jagielloński) i dr Maciej Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński)

Uczestnicy:

 • prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)
 • prof. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski, wiceprezes Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 • prof. Marta Gancarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Światowy Kongres Kopernikański jest wydarzeniem, który ukazuje stan badań nad życiem i działalnością wybitnego astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki.

Krakowska część kongresu odbywa się w dniach 24-26 i jest kontynuacją cyklu wydarzeń naukowych w ramach Światowego Konkresu Kopernikańskiego, zapoczątkowanego w dniu 19 lutego w Toruniu. Kolejne obrady odbywać się będą także w Olsztynie (21-24 czerwca), a we wrześniu powrócą ponownie do Torunia.

Krakowska część kongresu podzielona została na dwie sekcje: filozoficzną pt. "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcję ekonomiczną, zatytułowaną " Wokół pieniądza".

Światowy Kongres Kopernikański
copernicus2023.com