Powrót do strony głównej

Posty

Wiceprezes PTE oraz Przewodniczący Rady Naukowej PTE z wystąpieniami w OECD, na seminarium 20.10.2022 w Paryżu

czwartek, 20 października 2022

W ramach rocznych przygotowań do przeglądu gospodarczego Polski OECD, którego publikację przewidziano na grudzień 2022, grono ekspertów, naukowców i przedstawicieli instytucji ekonomicznych, bierze udział w seminarium poświęconemu wyzwaniom makroekonomicznym Polski i sytuacji na rynku pracy. Seminarium nosi tytuł: "The Polish Economy in the Period of Geopolitical Crisis"

W roli ekspertów głos w sprawie sytuacji ekonomicznej Polski zabiorą m.in. Wiceprezes PTE prof. dr hab. Łukasz Hardt oraz prof. dr hab. Marek Kośny, Przewodniczący Rady Naukowej PTE.

Wystąpienie prof. Łukasza Hardta dotyczy krótko- i długoterminowych czynników kształtujących inflację. Wystąpienie prof. Marka Kośnego dotyczy wyzwań polityki fiskalnej w zakresie kształtowania przez nią redystrybucji dochodów w gospodarce.

Program seminarium: TUTAJ

Seminarium odbywa się przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy OWGiR (OECD) w Paryżu.