Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Raportowanie niefinansowe w praktyce gospodarczej"

wtorek, 18 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium cyklu HORYZONTY EKONOMII pt. „Raportowanie niefinansowe w praktyce gospodarczej”, które jest organizowane przez trzy Oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Krakowie, Poznaniu oraz w Szczecinie w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00.

W debacie udział wezmą:

dr hab. Ryszard Kamiński, prof. UAM – profesor w Katedrze Nauk Ekonomicznych, w latach 2012-2021 prezes Oddziału PTE w Poznaniu, obecnie wiceprezes Oddziału PTE w Poznaniu, członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE, autor książki „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego. Regulacje prawne i doświadczenia praktyczne w Unii Europejskiej i Polsce” (PWE, 2022)

prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas – profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletnia przewodnicząca Komisji analizy finansowej i raportowania niefinansowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), współzałożycielka Zachodniopomorskiego Klubu Controllerów, ekspert i doradca ekonomiczny

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, PTE, IAAER, Chapter Zero Poland, członek Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. UEK – profesor w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący Małopolskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association, koordynator prac wdrożeniowych w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, wykonawca projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz z programu Horyzont 2020.

Moderacja:

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP - prezes Oddziału PTE w Poznaniu, profesor w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Barbara Kryk, prof. US - prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK - prezes Oddziału PTE w Krakowie, wiceprezes PTE, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Seminarium odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

LINK DO SEMINARIUM
Identyfikator spotkania: 864 3368 8639
Kod dostępu: 091739

Szczegółowe informacje o seminarium znajdują się również na plakacie: LINK

Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych.

Zapraszamy do udziału w tym seminarium!

Organizatorzy:
Polecamy literaturę tematyczną, której autorami są prelegenci: