Powrót do strony głównej

Monografie naukowe SGR

Monografie naukowe w serii: Społeczna Gospodarka Rynkowa

2023

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz, Maria Urbaniec (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa – Ordoliberalizm a nieład współczesnego świata, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2023

2022

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowa przyszłość, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2022

2021

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii i postpandemii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2021

2020

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2020

2019

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2019

2018

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Społeczna Gospodarka Rynkowa - Polska i integracja europejska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018

2015

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.) - Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2014

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.) - Ekonomia dla przyszłości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

2014

Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

2013

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz (red. nauk.) - Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2013

2011

Ludwig Erhard - Dobrobyt dla wszystkich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011