Powrót do strony głównej

Ekonomista

Najstarsze czasopismo ekonomiczne

Wiodące czasopismo ekonomiczne w Polsce. "Ekonomista" to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Wydawane jest staraniem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

"Ekonomista" to wiodące czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w 1900 roku. Wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

"Ekonomista" to najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych. Cenione przez środowisko ekonomistów polskich - tak teoretyków jak i praktyków gospodarczych. Publikowane są w nim artykuły autorów krajowych i zagranicznych o dużej randze naukowej i znaczącym wpływie na procesy gospodarcze, w tym politykę gospodarczą i strategie rozwoju Polski.

"Ekonomista" ukazuje się od 1900 r., początkowo jako tygodnik a od 1901 r. - kwartalnik. W latach 1995-2021 był wydawany jako dwumiesięcznik. Obecnie tj. od roku 2022 decyzją współwydawców powrócił do formuły kwartalnika.

Jego redaktorami naczelnymi byli znani i cenieni ekonomiści jak prof. Edward Lipiński, prof. Zdzisław Sadowski czy też prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Marian Gorynia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej czasopisma: https://ekonomista.pte.pl