Powrót do strony głównej

Korzyści członkostwa

Dlaczego warto być członkiem PTE?

Przynależność do PTE może mieć istotny wpływ na Twój rozwój zawodowy w zakresie działalności naukowej, popularyzatorskiej, dydaktycznej, eksperckiej, szkoleniowej itp. Członkowie PTE mają również dostęp do nowości wydawniczych oraz aktualnych wydarzeń o tematyce ekonomicznej, organizowanych przez Zarząd Krajowy PTE oraz poszczególne Oddziały w całej Polsce. Zostań członkiem ogólnopolskiej społeczności ekonomistów poprzez jeden z ponad 20 Oddziałów w kraju.

Członkostwo w największym stowarzyszeniu ekonomicznym w Polsce

  • Niezależne, profesjonalne, ogólnopolskie stowarzyszenie ekonomistów zrzeszające środowisko naukowe ekonomistów oraz innych specjalistów z administracji publicznej, biznesu, organizacji społecznych, którzy utożsamiają się z celami statutowymi PTE.

Dostęp do sieci kontaktów

  • przynależność do środowiska ekonomistów, a przez to szansa na lepszy start w przyszłość zawodową,
  • możliwości wzmacniania kapitału relacyjnego zarówno członków zwyczajnych i wspierających.

Dostęp do aktualnych wydarzeń naukowych

Dostęp do nowości wydawniczych PTE

Regularny dostęp do Biuletynu PTE

  • aktualne komentarze i inne informacje dotyczące środowiska ekonomistów w Polsce

Dostęp do czasopism

Olimpiada

Zniżki na odpłatne konferencje oraz inne wydarzenia

  • Zniżki na wydarzenia organizowane przez poszczególne Oddziały na podstawie warunków wyznaczonych przez organizatora

Nagrody PTE

Odznaczenia PTE

  • Możliwość uzyskania „Odznaki Honorowej PTE” lub „Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem” dla szczególnie zasłużonych członków PTE.

Patronaty PTE

  • Możliwość uzyskania patronatu PTE nad wydarzeniami naukowymi organizowanymi przez członków PTE.

Newsletter

  • Otrzymywanie powiadomień o wydarzeniach naukowych na temat aktualnych zagadnień ekonomicznych organizowanych przez członków PTE.

Dostęp do aktualności PTE na portalach społecznościowych

Wybór struktur zarządczych Oddziału i Zarządu Krajowego

  • Wybór członków zarządu Oddziału, a także członków ogólnopolskich struktur PTE, w tym: Zarządu Krajowego, Rady Naukowej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej.