Powrót do strony głównej

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1,5% podatku dochodowego.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób związanych z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i przychylnych naszemu stowarzyszeniu o wsparcie tą drogą jego działalności statutowej. Jesteśmy świadomi, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy. Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1,5% podatku dochodowego będą przeznaczone na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • organizacji konferencji i konwersatoriów naukowych,
  • kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
  • upowszechniania wiedzy ekonomicznej i szerzenia kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
  • wydawania publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,
  • działań wspierających młodych ekonomistów.

Obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego wymagają wskazania przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) organizacji pożytku publicznego, na której konto urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku dochodowego.

W przypadku przekazania 1,5% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) należy wpisać numer KRS 0000099464. Można także dodatkowo określić sposób rozdysponowania pieniędzy z 1,5% podatku (tzw. cel szczegółowy).

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!