Powrót do strony głównej

Biuro Zarządu Krajowego

Biuro Zarządu Krajowego

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49 lok. 103, p.I
00–042 Warszawa

e-mail: zk@pte.pl
tel.: 22 55 15 401
fax: 22 55 15 444

Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
Bank Millennium
KRS: 0000099464
NIP: 526-03-00-196
REGON: 007022016

Zespół

Dyrektor Biura

Ewa Trybuchowicz
tel. (22) 551 54 04
e-mail: ewa.trybuchowicz@pte.pl

Koordynator Biura

Sekretariat
e-mail: zk@pte.pl
tel.: 22 55 15 401

Zarządzanie budynkiem, wynajem lokali i sal konferencyjnych

Adam Góral
tel.: 22 55 15 415

Działaność wydawnicza

Anna Kucharczyk
e-mail: anna.kucharczyk@pte.pl

Sprzedaż i dystrybucja wydawnictw

Wiktoria Rakoczy
tel.: 22 55 15 407
e-mail: wiktoria.rakoczy@pte.pl

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Koordynacja i rozliczenia OWE
Wiktoria Rakoczy
e-mail: wiktoria.rakoczy@pte.pl
tel. tel.: 22 55 15 407

Sekretarz Naukowy OWE (Komitet Główny)
Radosław Ślusarczyk
e-mail: radoslaw.slusarczyk@pte.pl

Sekretarze 17 Komitetów Okręgowych OWE
Dane kontaktowe

Księgowość

Jolanta Sokołowska
tel. 22 55 15 421
e-mail: jolanta.sokolowska@pte.pl

Administracja Panelu Członkowskiego PTE

Zarząd Krajowy PTE
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
e-mail: iod@pte.pl