Powrót do strony głównej

Władze

Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w Warszawie 18 października 2021 r., zostały wybrane nowe władze PTE na kadencję 2021-2026.

Prezes Honorowy


prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)

Zarząd Krajowy


Prezes
prof. dr hab. Marian Gorynia
e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)


Wiceprezes
prof. dr hab. Łukasz Hardt
e-mail: lhardt@wne.uw.edu.pl


Wiceprezes
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
e-mail: b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl


Wiceprezes
dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
e-mail: maria.urbaniec@pte.pl


Sekretarz generalny
dr hab. Beata Majecka, prof. UG
e-mail: beata.majecka@pte.pl

Członkowie Prezydium

Członkowie Zarządu Krajowego

 • dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Wrocław)
 • dr Krzysztof Dziadek (Koszalin)
 • dr inż. Renata Gnitecka (Legnica)
 • dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB (Białystok)
 • dr Marcin Jucha (Olsztyn)
 • dr Krzysztof Kaszuba (Rzeszów)
 • dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS (Lublin)
 • dr Mikołaj Klimczak (Wrocław)
 • dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEW (Katowice)
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. USz (Szczecin)
 • prof. Piotr Kułyk (Zielona Góra)
 • dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK (Toruń)
 • mgr Małgorzata Romanowska (Częstochowa)
 • dr Zofia Sepkowska (Łódź)
 • dr Marcin Szplit (Kielce)
 • dr inż. Dariusz Wielgórka (Częstochowa)
 • prof. Anna Wolak-Tuzimek (Radom)
 • dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz (Częstochowa)
 • prof. Agata Zagórowska (Opole)
 • prof. Mariusz Zieliński (Gliwice)

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • prof. dr hab. Mirosława Kwiecień (Wrocław) - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marzena Remlein (Poznań) - wiceprzewodnicząca
 • dr inż. Mateusz Jakubiak (Kraków) - sekretarz
 • dr Jerzy Czerwiński (Koszalin)
 • mgr Mariusz Glenszczyk (Katowice)
 • dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn, prof. UP (Częstochowa)

Sąd Koleżeński

 • mgr Agnieszka Łopatka (Szczecin) – przewodnicząca
 • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB (Białystok) - wiceprzewodnicząca
 • dr Ryszard Kowalski (Kraków) - sekretarz
 • dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)
 • mgr Roman Fedak (Zielona Góra)
 • dr inż. Ireneusz Miciuła (Szczecin)
 • mgr Celestyn Podgórski (Łódź)

Rada Naukowa