Powrót do strony głównej

Władze

Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w Warszawie 18 października 2021 r., zostały wybrane nowe władze PTE na kadencję 2021-2026.

Prezes Honorowy


prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)

Zarząd Krajowy


Prezes
prof. dr hab. Marian Gorynia
e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)


Wiceprezes
prof. dr hab. Łukasz Hardt
e-mail: lhardt@wne.uw.edu.pl


Wiceprezes
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
e-mail: b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl


Wiceprezes
dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
e-mail: maria.urbaniec@pte.pl


Sekretarz generalny
dr hab. Beata Majecka, prof. UG
e-mail: beata.majecka@pte.pl

Członkowie Prezydium

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP (Poznań)
mgr Grzegorz Grześkiewicz (Bydgoszcz)
dr hab. Ryszard Kamiński, prof. UAM (Poznań)
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)
dr Jerzy Podsiadło (Katowice)
dr Grzegorz Wałęga (Kraków)

Członkowie Zarządu Krajowego

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Wrocław)
dr inż. Renata Gnitecka (Legnica)
dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB (Białystok)
mgr Marcin Jucha (Olsztyn)
dr Krzysztof Kaszuba (Rzeszów)
dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS (Lublin)
dr Mikołaj Klimczak (Wrocław)
dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEW (Katowice)
dr hab. Barbara Kryk, prof. USz (Szczecin)
prof. Piotr Kułyk (Zielona Góra)
dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK (Toruń)
mgr Małgorzata Romanowska (Częstochowa)
dr Rafał Rosiński (Koszalin)
dr Zofia Sepkowska (Łódź)
dr Marcin Szplit (Kielce)
dr inż. Dariusz Wielgórka (Częstochowa)
prof. Anna Wolak-Tuzimek (Radom)
dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz (Częstochowa)
prof. Agata Zagórowska (Opole)
prof. Mariusz Zieliński (Gliwice)

Krajowa Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Mirosława Kwiecień (Wrocław) - przewodnicząca
prof. dr hab. Marzena Remlein (Poznań) - wiceprzewodnicząca
dr inż. Mateusz Jakubiak (Kraków) - sekretarz
dr Jerzy Czerwiński (Koszalin)
mgr Mariusz Glenszczyk (Katowice)
dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn, prof. UP (Częstochowa)

Sąd Koleżeński

mgr Agnieszka Łopatka (Szczecin) – przewodnicząca
dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB (Białystok) - wiceprzewodnicząca
dr Ryszard Kowalski (Kraków) - sekretarz
dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)
mgr Roman Fedak (Zielona Góra)
dr inż. Ireneusz Miciuła (Szczecin)
mgr Celestyn Podgórski (Łódź)

Rada Naukowa

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW (Wrocław) - przewodniczący
dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK (Bydgoszcz) - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Białystok) - wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ (Zielona Góra) - sekretarz
dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)
dr Beata Barszczowska (Katowice)
prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Radom)
dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)
prof. dr hab. Robert Ciborowski (Białystok)
dr hab. Alojzy Czech, prof. UE (Katowice)
dr hab. Monika Dobska, prof. UEP (Poznań)
prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wrocław)
dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW (Łódź)
dr Agnieszka Huterska (Toruń)
dr Andrzej Jakubowicz (Łódź)
dr hab. Ryszard Kamiński, prof. UAM (Poznań)
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG (Gdańsk)
dr hab. Barbara Kryk, prof. USz (Szczecin)
dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Kraków)
dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Łódź)
dr inż. Paweł Kużdowicz (Zielona Góra)
prof. dr hab. Witold Kwaśnicki † (Wrocław)
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTHRad (Radom)
dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG (Gdańsk)
dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Łódź)
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Łódź)
dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz (Częstochowa)
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)
prof. dr hab. Bogna Pilarczyk (Poznań)
dr hab. prof. UEK Czesława Pilarska (Kraków)
dr Anna Iwona Piotrowska (Toruń)
dr Dariusz Piotrowski (Bydgoszcz)
dr Jerzy Podsiadło (Katowice)
dr Ewa Popławska (Katowice)
dr Jadwiga Ratajczak (Opole)
mgr Małgorzata Romanowska (Częstochowa)
dr Rafał Rosiński (Koszalin)
prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Łódź)
dr Zofia Sepkowska (Łódź)
dr Anna Sobczyk-Kolbuch (Katowice)
dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Poznań)
dr hab. Wiesław Szczęsny, prof. UW (Łódź)
prof. dr hab. Andrzej Szplit (Kielce)
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ (Zielona Góra)
dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
dr Grzegorz Wałęga (Kraków)
prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Warszawa)
dr Izabela Wojewoda (Zielona Góra)
dr hab. inż. prof. PCz Agnieszka Wójcik-Mazur (Częstochowa)