Forum Myśli Strategicznej

Forum Myśli Strategicznej

Memorandum

prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Antoni Kukliński - Krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce

2021

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

25 listopada 2021 - Debata pt. Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kierunku ewolucji, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

28 października 2021 - Debata pt. Innowacyjność w gospodarce: szanse i bariery, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

30 września 2021 - Debata pt. Funkcjonowanie instytucji państwa w warunkach rewolucji cyfrowej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

15 lipca 2021 - Debata pt. Przyszłość pracy w warunkach globalizacji, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

23 czerwca 2021 - Debata pt. Zdrowie - jaki model polityki zdrowotnej po pandemii?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

9 czerwca 2021 - Debata pt. Wyzwania edukacyjne - jaki model edukacji?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

Dodatkowe materiały:

12 maja 2021 - Debata pt. Konkurencyjność (czyli ucieczka do przodu) i jej skutki dla Polski – wykluczenie czy partycypacja?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim

2012-2017

Seminaria z cyklu Forum Myśli Strategicznej, organizowane w latach 2012-2017 sa dostępne na stronie archiwalnej