Konferencje Naukowe

Konferencje PTE

2022

22 listopada 2022 r. - II Ogólnopolska Konferencja pt. Ewolucja nauk ekonomicznych II. Ekonomia a pandemia COVID-19 - potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk o Finansach PAN, Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetem Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitetem Nauk Demograficznych PAN, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN.

6 październiaka 2022 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Policy mix for a turbulent time, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym oraz we współpracy z narodowymi stowarzyszeniami ekonomicznymi z Czech, Słowacji oraz Węgier.

2019

26 września 2019 r. - Konfernecja pt. Michał Kalecki and the Problem of International Equilibrum, organizowana przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

28-29 stycznia 2019 r. - Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. W poszukiwaniu lepszego świata – ekonomia i polityka, zorganizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

2018

24 kwietnia 2018 r. - Konferencja Naukowa pt. Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki, organizowana przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Tezy, prezentacje, konspekty:

Komentarze po konferencji:

14 marca 2018 r. – I Ogólnopolska Konferencja pt. Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk o Finansach PAN, Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetem Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitetem Nauk Demograficznych PAN, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN.

Prezentacje, referaty i tezy:

2017

12 grudnia 2017 r. - Konferencja pt. Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg

29 maja 2017 r. - Konferencja pt. Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Le Monde diplomatique – edycja polska oraz Fundację im. Róży Luksemburg

20 marca 2017 r. - Konferencja Naukowa pt. Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów, organizatowana przez Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkołę Główną Handlową i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie

8 czerwca 2016 r. - Konferencja pt. Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

27 października 2016 r. - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Etyka i Ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

1 czerwca 2016 r. - Konferencja pt. Dyktatura długu, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Le Monde diplomatique - edycja polska oraz Fundację im. Róży Luksemburg