Seminaria Rady Naukowej

Seminaria Rady Naukowej PTE

2024

06.12.2024 - Seminarium pt. Edward Lipiński, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

08.11.2024 - Seminarium pt. Władysław Grabski, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

04.10.2024 - Seminarium pt. Fryderyk Skarbek, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

05.07.2024 - Seminarium pt. Edward Taylor, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

28.06.2024 - Seminarium pt. Michał Kalecki, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

10.05.2024 - Seminarium pt. Eugeniusz Kwiatkowski, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

05.04.2024 - Seminarium pt. Oskar Lange, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

01.03.2024 - Seminarium pt. Edward Łukawer, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

02.02.2024 - Seminarium pt. Adam Krzyżanowski, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

12.01.2024 - Seminarium pt. Mikołaj Kopernik, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach cyklu seminariów pn. "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

2023

12 grudnia 2023 - Seminarium pt. Czy rozwijać energetykę jądrową w Polsce? (Should we develop nuclear energy in Poland?), organizowane przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

30 listopada 2023 - Seminarium pt. Czy Polsce grozi kryzys fiskalny?, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN i Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN

23 czerwca 2023 - Seminarium pt. Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

23 maja 2023 - Seminarium pt. Państwo dystrybucyjne a państwo rozwojowe, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

14 marca 2023 - Seminarium pt. System emerytalny jako narzędzie redystrybucji, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

2022

30 listopada 2022 - Seminarium pt. Czy polskiej gospodarce zagraża stagflacja i recesja?, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

26 czerwca 2022 - Seminarium pt. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Analiza korzyści i kosztów, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

19 kwietnia 2022 r. - Seminarium pt. Polska gospodarka wobec wyzwań wyzwań wewnętrznych i geopolitycznych po agresji Rosji na Ukrainę, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

2021

21 kwietnia 2021 r. - Seminarium pt. Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację im. Friedricha Eberta, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

2020

28 października 2020 r. - Webinarium pt. Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? – Krótko- i średniookresowy wpływ epidemii na zatrudnienie i świat pracy w Polsce i w Niemczech, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Fundację im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

27 lutego 2020 r. - Debata pt. Poza PKB - czyli jak mierzyć rozwój?, organizowana przez Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a, Fundację im. F. Eberta oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

2019

3-5 września 2019 r. - XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy pt. Europa jutra. Silna, czyli jaka?

  • Panel dyskusyjny pt.: Czy technologia może pomóc ograniczyć skutki starzenia się ludności na rynkach pracy? - prof. Elżbieta Mączyńska
  • Relacja wideo

5 września 2019 r. - Rozmowa z prof. Elżbietą Mączyńską pt. Czwarta rewolucja przemysłowa i prokrastynacyjny biznes

5 czerwca 2019 r. - Debata pt. Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP - goście specjalni: prof. Elżbieta Mączyńska, Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG, Marek Szymaniak, autor książki "Urobieni. Reportaże o pracy", Rafał Woś, autor książki "To nie jest kraj dla pracowników".

9 kwietnia 2019 r. - Seminarium na temat Raportu OECD: Beyond GDP MEASURING WHAT COUNTS FOR ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD. Autorami raportu są: Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand.

2018

30 października 2018 r. - Seminarium pt. ** Innowacje, środowisko, klimat, zrównoważony wzrost gospodarczy**, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitet Nauk Ekonomicznych PAN w związku z przyznaniem Nagrody Nobla za osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych Williamowi D. Nordhausowi i Paulowi M. Romerowi.

13 czerwca 2017 r. - Seminarium pt. Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje między dyscyplinami, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

KOMENTARZE:

2016

23 listopada 2016 r. - Seminarium pt. Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarki polskiej, organizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

25 października 2016 r. - konferencja organizowana przez Polską Akademię - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "EKONOMICZNA POZYCJA EUROPY W ŚWIECIE I MOŻLIWOŚCI JEJ TRWAŁEGO ROZWOJU"

24 października 2016 r. - Debata pt. Przedsiębiorczość i innowacyjność kobiet i mężczyzn, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

14 czerwca 2016 r. - Seminarium pt. Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych, organizowane przez Radę Naukową PTE oraz Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

19 kwietnia 2016 - Debata pt. Stół TTIP pełen przysmaków - z udziałem Sharon Treat, senatorki stanowej z Maine. Debata IGO (pod patronatem PTE) na temat wpływu umów o wolnym handlu na przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywności.

23 marca 2016 r. - Debata pt. Nowa Rada Polityki Pieniężnej – Nowa Polityka Pieniężna(?). O czym powinni wiedzieć nie tylko ekonomiści, ale i obywatele, organizowana przez Fundację Batorego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne