Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" na temat badań Noblistki z ekonomii w 2023 r.

czwartek, 9 listopada 2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z cyklu CZWARTEK U EKONOMISTÓW na temat badań prof. Claudii Goldin – laureatki Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2023 r. za "pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy".

Zaproszenie

Termin

 • Seminarium odbędzie się w dniu 9 listopada o godz. 17:00-18:30

Miejsce

 • Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej:

 • online:
  LINK DO SEMINARIUM ONLINE
  Identyfikator spotkania: 899 2248 4510
  Kod dostępu: 024001

 • stacjonarnie:
  w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  przy ul. Nowy Świat 49
  sala im. prof. Edwarda Lipińskiego (nr 103)

Program seminarium:

17:00 – 17:10 - Powitanie gości i wprowadzenie do debaty

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

17:10 – 18:00 - Dyskusja panelowa

 • prof. UEP dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych
 • dr hab. Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. SGH dr hab. Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych

18:00 – 18:25 - Sesja pytań i odpowiedzi

18:25 – 18:30 - Podsumowanie

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Paneliści:

 • dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Senatorka UEP, Członkini Zespołu ds. Równości i Różnorodności przy Prezydencie Miasta Poznania. Autorka 141 publikacji naukowych i dydaktycznych w języku polskim i angielskim, w tym książek: Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy (Wyd. AE, 2005), Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet (Wyd. UEP, 2013) oraz Osoby młode na rynku pracy (Wyd. UEP, 2023). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na: makroekonomii, rynku pracy, nierównościach społecznych i dyskryminacji ekonomicznej kobiet, osób młodych i z niepełnosprawnością. Jej hobby to muzyka klasyczna, sztuki walki (kickboxing oraz tajski boks) oraz jazda na rowerze.

 • Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych Prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. Członek grupy IZA Research Fellows, największej na świecie sieci ekonomistów rynku pracy. Naukowo zajmuje się głównie ekonomią pracy, zwłaszcza skutkami postępu technologicznego i globalizacji, segmentacją rynku pracy, płacą minimalną, oraz społecznymi aspektami polityki klimatycznej i energetycznej.

 • dr hab. Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński Adiunktka w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. W prowadzonych badaniach skupia się na zagadnieniach zrównoważenia, dóbr wspólnych i równości płci, czerpiąc z dorobku ekonomii ekologicznej i feministycznej. W latach 2012-2016 przebywała za granicą jako podoktorska badaczka m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz London School of Economics and Political Science. Jej artykuły ukazały się w takich prestiżowych pismach jak Feminist Economics, Gender, Work & Organization czy Energy Research & Social Science.

 • dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa Profesor SGH w Katedrze Ekonomii I. Wykłada makroekonomię, ekonomię pracy i ekonomię zdrowia. Jest także członkinią sieci IZA Research Fellows. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie koordynowała prace badawcze oraz współpracowała z Grupami Roboczymi Komisji Europejskiej i OECD w obszarze rynku pracy i polityki społecznej.  W pracy badawczej zajmuje się problematyką rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i zdrowia. W wolnych chwilach żegluje i jeździ na nartach.

Moderator:

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski Profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezesem PTE. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze filozofii, metodologii i historii ekonomii; interesuje się również szeroko rozumianą ekonomią instytucjonalną i polityczną. Był m.in. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w latach 2015-2020, a w latach 2016-2022 wchodził w skład Rady Polityki Pieniężnej.