Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Konferencja pt. "Wyzwania i problemy w opiece zdrowotnej"

środa, 10 maja 2023

Szanowny Panie Prezesie ZK PTE,
Szanowni Prezesi Zarządów Oddziałów,
Szanowni Członkowie ZK PTE,
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

zapraszamy do udziału w kolejnej bezpłatnej konferencji naukowej PTE ODDZIAŁ KATOWICE, tym razem będzie to II edycja konferencji pt.: "Wyzwania i problemy w opiece zdrowotnej".

Data: 10 maja 2023 roku (środa) w godz. 10:00-13:00

Miejsce: Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach, 40-659 Katowice ul. Harcerzy Września 1939 nr 3. – Współorganizator wydarzenia.

Rejestracja: katowice@pte.pl

Wydarzenie ma charakter bezpłatny.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie kampusu Akademii Górnośląskiej im. Korfantego w Katowicach.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: katowice@pte.pl

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Adam Sztukowski
Dyrektor Biura Zarządu
Koordynator Konferencji z ramienia PTE w Katowicach
Tel. +48 601 58 59 75

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice
ul. Koszarowa 6, lok. 167 i 167a
40-068 Katowice
Telefon: 32 259-88-78
Tel./fax: 32 258-54-82
E-mail: katowice@pte.pl
http://www.ptekatowice.pl

https://www.linkedin.com/company/ptekatowice/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/in/adam-sztukowski-7a396361/
https://www.facebook.com/pte.pteoddzialkatowice.5/
https://www.instagram.com/pte.katowice/