Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych”

czwartek, 26 września 2024

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową organizowaną na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniach 26-27 września 2024 r. pod patronatem PTE Oddział w Poznaniu

Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń Instytutu Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej ma zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2024 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja będzie okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych, w tym efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzonych w pierwszych dekadach XXI w., a także – do wskazania wpływu nowych trendów technologicznych, związanych z nimi szans i zagrożeń, na sytuację osób starszych (m.in. mobilność osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne ułatwiające osobom starszym dostęp do usług społecznych i udział w życiu kulturalnym i społecznym).

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego, publicznych instytucji systemu zabezpieczenia społecznego oraz prywatnych instytucji finansowych związanych z rynkiem emerytalnym. Wydarzenie to będzie okazją do prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego oraz rynku pracy związanych z przeobrażeniami demograficznymi, ekonomicznymi i technologicznymi.

Przewidziane są także dyskusje panelowe z udziałem reprezentantów środowiska naukowego i praktyki.

Strategicznym partnerem naszej konferencji jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, a patronat honorowy sprawuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Poznaniu

Dalsze informacje i rejestracja:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji.

prof. PP Marek Szczepański

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Profesor Politechniki Poznańskiej
Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki
Wydział Inżynierii Zarządzania