Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych

środa, 19 października 2022

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu ENTRE pt. „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju”, która jest organizowana  przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dniach 20-21 października 2022 r. w Krakowie.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty naukowej na temat badań empirycznych oraz osiągnięć teoretyczno-koncepcyjnych dotyczących wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności przez państwo i instytucje rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju cyfryzacji i postępu technologicznego. Pomimo różnych narzędzi ekonomicznych wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, sektorów, a także przedsiębiorstw wyraźnie widać fragmentaryczność wiedzy naukowej w tym zakresie, co skłania do poszukiwania holistycznych rozwiązań oraz przeprowadzenia pogłębionej refleksji naukowej.

Międzynarodowa Konferencja z cyklu ENTRE będzie miała szczególny charakter, ponieważ będzie połączona z Jubileuszem 30-lecia Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jubileuszem 50-lecia współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie (Słowacja).

Informacje o konferencji znajdują się na stronie:  https://entre11.uek.krakow.pl

W imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w tej Jubileuszowej Konferencji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. 12 293 53 28
e-mail: kpi@uek.krakow.pl
https://entre11.uek.krakow.pl