Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Zawód księgowego – regulacja a deregulacja"

środa, 28 czerwca 2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. ZAWÓD KSIĘGOWEGO – REGULACJA A DEREGULACJA, które jest organizowane w dniu 28 czerwca 2023 r., godz. 17.00-19:00 na platformie Zoom.

Seminarium jest organizowane przez trzy Oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział PTE w Krakowie, Lublinie oraz Szczecinie.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom.

W debacie udział wezmą:

 • dr. hab. Stanisław Hońko, prof. US - profesor Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowość, autor ponad 300 publikacji, doradca podatkowy
 • apl. adw. dr Adam Kozień - doktor nauk prawnych, redaktor naczelny Czasopisma „Młoda Palestra”, sekretarz redakcji Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej, asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik projektu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Diamentowy Grant”, absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne UJ, absolwent studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, absolwent Szkoły Prawa Austriackiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego, student na studiach MBA prowadzonych w języku angielskim przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Clark University w Worcester w ramach Programu MBA KSB + Master, członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komisji Kontrolującej Komitet Kopca Kościuszki, sekretarz Stowarzyszenia pn. „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”, autor licznych publikacji naukowych i prelegent licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.
 • apl. adw. Natalia Kozłowska - aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sekretarz redakcji Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”, autorka artykułów naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego, prelegentka licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim
 • Agnieszka Kwietniewska - właścicielka Biura Rachunkowego JAGA, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w branży, zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu księgowości, podatków oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy unijnych
 • Anna Surma-Syta - zastępca kwestora Politechniki Lubelskiej, Biegły rewident, współpracownik Biura Doradczego PROEKON sp. z o.o., specjalistka z zakresu rachunkowości, audytów i sprawozdań finansowych

Moderacja:

 • dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS - prezes Oddziału PTE w Lublinie, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US - prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK - wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Promocja książki z serii "Nobliści z ekonomii"

Seminarium połączone z promocją polskiego wydania książki pt. MIT I POMIAR. NOWA EKONOMIA PŁACY MINIMALNEJ

 • autorstwa noblisty z ekonomii Davida Carda i Alana B. Kruegera
 • wydanej przez PTE w serii „Nobliści z ekonomii”

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik Katery Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW - prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UE we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej PTE

Organizatorzy

Mecenasi i Darczyńcy polskiego wydania publikacji PTE z serii "Nobliści z ekonomii"

Dodatkowe informacje

Nagranie z seminarium