Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Ekonomia behawioralna: Jak podejmować lepsze decyzje?"

środa, 24 stycznia 2024

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. EKONOMIA BEHAWIORALNA: JAK PODEJMOWAĆ LEPSZE DECYZJE?

 • Zaproszenie: LINK

 • Termin: 24 stycznia 2024 r., godz. 17.00-18:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

 • LINK
 • ID: 874 1843 7689; Kod dostępu: 969214

W debacie udział wezmą:

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

 • profesor w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; zainteresowania naukowo-badawcze oraz dydaktyczne koncentrują się na: funkcjonowaniu podmiotów gospodarki i jej instytucji oraz oddziaływaniu państwa na procesy ekonomiczne z uwzględnieniem dokonań ekonomii behawioralnej; ostatni z przeprowadzonych projektów badawczych oceniał poziom aprobaty przez Polaków nudge jako przykładu jednego z mozliwych narzędzi behawioralnej polityki publicznej.

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK

 • dyrektor Instytutu Finansów i kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej PTE; zainteresowania dydaktyczne i badawcze: finanse behawioralne i modelowanie ryzyka finansowego; wykonawca licznych projektów badawczo-rozwojowych, doradzając głównie w zakresie modeli wspierających podejmowanie decyzji.

dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk

 • adiunkt w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; zainteresowania badawcze koncentrują się na psychologii ekonomicznej, percepcji informacji, podejmowaniu decyzji ekonomicznych i inwestycyjnych oraz psychologii organizacji.

Marek Gołębiowski

 • konsultant ds. zarządzania/ekonomista behawioralny: www.sherlock.fm, absolwent ‘Masterclass Diploma in Nudging & Behavioural Insights: diagnostic approach to behavioural change’ by iNudgeyou, absolwent MBA na University of Buckingham w Wielkiej Brytanii, Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zdał wszystkie etapy programu Chartered Financial Analyst, zwycięzca XVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 • Prezentacja

Moderacja:

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US
  prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
  wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy:

Nagranie z seminarium:

Ciekawe publikacje