Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Uwarunkowania i perspektywy rozwoju elektromobilności w polskiej gospodarce"

środa, 31 maja 2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju elektromobilności w polskiej gospodarce”, które jest organizowane w środę, 31 maja 2023 w godz. 17:00-18:30 na platformie Zoom.

Seminarium jest organizowane przez trzy Oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Gdańsku, Krakowie oraz Szczecinie.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Głównymi prelegentami tej debaty będą:

  • dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US - profesor w Katedrze Zarządzania Transportem Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Kapituły Nagrody im. F. Lista przy Deutsche Verkehrswissenschaflische Gesellschaft (DVWG) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG - profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kierownik Zakładu Transportu i Logistyki, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Oddziału PTE w Gdańsku
  • mgr inż. Konrad Bachanek - Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego, asystent w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Dawid Rozmus - prezes firmy EVTechnik, specjalizującej się w doradztwie, projektowaniu i budowaniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Moderacja:

  • dr hab. Barbara Kryk, prof. US - prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  • dr hab. Beata Majecka, prof. UG - sekretarz generalna PTE, prezes Oddziału PTE w Gdańsku, profesor w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK - wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Celem seminariów z cyklu „Horyzonty Ekonomii” jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na ważne i aktualne pytania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, co umożliwia wymianę różnych doświadczeń i horyzontów myślowych.

Zapraszamy do udziału w tym seminarium!

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Krakowie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Szczecinie

Ciekawe linki: