Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Doradztwo inwestycyjno-podatkowe w nowej rzeczywistości cyfrowej"

środa, 22 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. DORADZTWO INWESTYCYJNO-PODATKOWE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI CYFROWEJ

 • Zaproszenie: LINK

 • Termin: 22 listopada 2023 r., godz. 18.00-19:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Link do seminarium:

 • LINK
 • Identyfikator spotkania: 896 9357 9613
 • Kod dostępu: 744022

W debacie udział wezmą:

 • dr hab. Tomasz Strąk, prof. US

profesor w Katedrze Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów oraz członek Rady ds. Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów; zainteresowania naukowe: nowoczesne metody budżetowania, metodyka badań sprawozdań finansowych, problematyka unikania opodatkowania.

 • dr Marzena Jadwiga Styś

doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Uczelni Łukaszewski, ekspert w Departamencie Kontroli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, doradca zarządów spółek prawa handlowego, przygotowywała szkolenia dla Kancelarii Prezydenta, absolwentka wydziału handlu międzynarodowego, prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, audytu, kontroli finansowej i rachunkowości na SGH, zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkoły trenerów biznesu, psychologii biznesu w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, MBA na Polskiej Akademii Nauk

 • dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK

dyrektor Instytutu Finansów i kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej PTE; zainteresowania dydaktyczne i badawcze: finanse behawioralne i modelowanie ryzyka finansowego; wykonawca licznych projektów badawczo-rozwojowych, doradzając głównie w zakresie modeli wspierających podejmowanie decyzji.

 • dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk

adiunkt w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; zainteresowania badawcze koncentrują się na psychologii ekonomicznej, percepcji informacji, podejmowaniu decyzji ekonomicznych i inwestycyjnych oraz psychologii organizacji.

 • dr Anna Macko

adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej, pracownik naukowy w Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego, posiada stopień doktora psychologii, zainteresowania badawcze dotyczą ryzyka, przedsiębiorczości, etycznego podejmowania decyzji i czynników wpływających na decyzje o zaufaniu.

Podczas debaty zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych, opublikowane w monografii pt. „Behavioral Finance in the Digital Era: Saving and Investment Decisions” (Routledge, London 2023), autorstwa E. Kubińskiej, M. Adamczyk-Kowalczuk, A. Macko

Moderacja:

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US - prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK - wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy:

Nagranie z seminarium

 • YouTube: [Doradztwo inwestycyjno-podatkowe w nowej rzeczywistości cyfrowej]