Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej"

piątek, 23 czerwca 2023

 • David Card, Alan B. Krueger, Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej, przekł. James West, red. nauk. Marek Kośny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rąk Czytelników przekład kolejnej książki z serii Nobliści z ekonomii. Pozycja ta jest jedną z najważniejszych publikacji w dorobku Davida Carda, który otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2021 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że nagrodę tę otrzymałby również także drugi z Autorów, Alan B. Krueger. Niestety, zmarł on tragicznie w roku 2019.

Jak większość dzieł wybitnych, także i tę książkę można odczytywać na różnych płaszczyznach. Wydaje się jednak, że dwa aspekty mają kluczowe znaczenie. Pierwszym, oczywistym, jest problematyka płacy minimalnej. Krytyka podręcznikowego ujęcia konsekwencji płacy minimalnej miała i ma bezpośredni wpływ na sytuację materialną bardzo dużych grup pracowników. Autorzy pokazali, że umiarkowane podwyżki płacy minimalnej w Stanach Zjednoczonych nie doprowadziły do oczekiwanych, negatywnych konsekwencji – przede wszystkim spadku zatrudnienia, ale także innych niekorzystnych zjawisk, na przykład redukcji benefitów pracowniczych. Tym samym udowodnili – wbrew sugestiom modeli, które określili jako „podręcznikowe” – że wystąpienie tego typu negatywnych konsekwencji wcale nie jest nieuchronne. Pozwoliło to w zupełnie nowy sposób spojrzeć na politykę kształtowania minimalnego wynagrodzenia, usuwając dylemat decydentów, że podniesienie poziomu życia najmniej zarabiających pracowników nieuchronnie pociągnie za sobą ograniczenie zatrudnienia w tej grupie osób.

W mojej opinii o znaczeniu tej pozycji dla ekonomii nie stanowią jednak tylko kluczowe rozstrzygnięcia w odniesieniu do płacy minimalnej i ukazanie problematyki z nią związanej w zupełnie nowym świetle. Drugą płaszczyzną, na jakiej można odczytywać tę książkę, decydującą o jej rewolucyjnym znaczeniu, jest zaproponowane w niej podejście do prowadzenia badań ekonomicznych. Card i Krueger wskazują na kluczowe znaczenie obserwacji rzeczywistości oraz odpowiedniego doboru metod analizy. Polemizują nie tylko z wynikami autorów cytowanych przez siebie badań, ale także poddają w wątpliwość podejście metodologiczne, zobrazowane umieszczonym na początku rozdziału 11 cytatem wypowiedzi Paula A. Samuelsona, że „w ekonomii jedna teoria może zostać pogrzebana tylko przez inną teorię. Fakty mogą co najwyżej nabić jej siniaka”. (…)

dr hab. Marek Kośny, prof. UE - fragment Przedmowy do wydania polskiego

Seminarium naukowe promujące polskie wydanie książki w dniu 23.06.2023 r.

Program seminarium

13:00 - 13:05 - Powitanie gości

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik Katery Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego

13:05 - 13:20 - Słowo od redaktora naukowego

 • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UE we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej PTE

13:20 - 14:05 - Dyskusja panelowa

 • dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. UW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu  Warszawskiego Instytutu Bankowości
 • Marcin Klucznik, starszy analityk w zespole makroekonomii, Polski Instytut Ekonomiczny

14:00 - 14:20 - Sesja pytań i odpowiedzi

14:20 - 14:30 - Podsumowanie

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Miejsce

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej:

 • online: LINK DO SEMINARIUM ONLINE
  Identyfikator spotkania: 847 9593 6478
  Kod dostępu: 708271

 • stacjonarnie: w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy ul. Nowy Świat 49, sala im. E. Lipińskiego

Nagranie

Nagranie seminarium: LINK do YOUTUBE

Mecenasi i Darczyńcy niniejszego wydania

Dodatkowe informacje