Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Nierówności dochodowe i nierówności podatkowe"

czwartek, 12 października 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium "Nierówności dochodowe i nierówności podatkowe", organizowane przez

  • Akademię Leona Koźmińskiego,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w czwartek 12 października 2023 r. w godzinach: 15.30-17.00 w sali D/123 w siedzibie ALK przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

Rozpoczynamy cykl seminariów interdyscyplinarnych, na których będziemy dyskutować o polityce podatkowej z punktu widzenia jej skutków społecznych i makroekonomicznych. Podatki, obok swej podstawowej funkcji, tj. zaspokajania popytu państwa na pieniądz, oddziałują na cały szereg obszarów takich jak rozkład dochodów i wydatków w gospodarce, stan koniunktury, czy wreszcie poparcie dla poszczególnych opcji politycznych. Dlatego ważne jest, aby na kształt systemu podatkowego, obok ekonomistów i prawników, mieli także wpływ przedstawiciele innych nauk społecznych takich jak filozofia, socjologia czy politologia.

Na pierwszym spotkaniu będziemy się zastanawiać na ile dane, które analizujemy w opisie podziału dochodów w poszczególnych krajach, faktycznie odpowiadają rzeczywistości. Ta wątpliwość wynika z faktu, że podstawowa metoda zbierania danych o nierównościach dochodowych i majątkowych, tj. badania ankietowe gospodarstw domowych, często daje zasadniczo inne wyniki niż to, co widzimy w zeznaniach podatkowych, które wydają się być bardziej obiektywnym i wiarygodnym źródłem informacji.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią:

  • dr hab. Marcin Gorazda (CKBI UJ) oraz
  • dr hab. Tomasz Kwarciński (UEK).

Komentarz wygłosi prof. dr hab. Jacek Tomkiewicz z ALK.

Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Więcej informacji