Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe: Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

sobota, 24 września 2022

Szanowni Państwo,

w dniach 25-30 września 2022 w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się seminarium naukowe z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa”. Tematem tegorocznego spotkania jest Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa.

Seminarium jest współorganizowane przez:

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
  • Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie,
  • Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Problematyka seminarium:
Oparta na teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej (SGR) przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną. Sukces SGR zainteresował ekonomistów i polityków. W Polsce społeczna gospodarka rynkowa została zapisana w artykule 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997. W Traktacie Lizbońskim z roku 2008, dokumencie o charakterze konstytucyjnym dla Unii Europejskiej, społeczna gospodarka rynkowa stanowi jeden z głównych celów unijnej polityki gospodarczej i społecznej. W dyskusjach dotyczących SGR skupiających się dotychczas na ukształtowania ram instytucjonalnych i polityki makroekonomicznej ukierunkowujących funkcjonowanie rynku na realizację zadań ogólnospołecznych, tj. pełne zatrudnienie i wyrównanie społeczne konieczne jest dokonanie radykalnego przełomu. Kryzys ekologii i ocieplenie Ziemi stanowiąc zagrożenie dla istnienia ludzkości wymusza uwzględnienie tych problemów w rozważaniach o SGR.

Naukowe kierownictwo nad seminarium naukowym z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa” sprawują:

  • Elżbieta Mączyńska – Honorowa Prezes PTE, SGH
  • Daniel Lemmen - Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
  • Piotr Pysz (WSFiZ) - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

PROGRAM KONFERENCJI - 25-30.09.2022