Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium "System emerytalny jako narzędzie redystrybucji"

poniedziałek, 13 marca 2023

14 marca 2023 roku o godz. 15.00 odbyło w formie online się spotkanie pt. "System emerytalny jako narzędzie redystrybucji".

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN wspólnie zorganizowali seminarium pt. " System emerytalny jako narzędzie redystrybucjiSeminarium zostało zorganizowane w trybie online na platformie MS Teams (i było nagrywane) w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) godz. 15.00.

Wprowadzenie do tematu seminarium

Uprzejmie prosimy o zapisy online do 13 marca w celach organizacyjnych ZAPISY

Obsługę techniczną online na platformie MS Teams zapewniał INE PAN

Program seminarium:

15.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przew. KNE PAN prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN dr hab. Marek Kośny, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przew. RN PTE

15.20- 16.00 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska – prezes ZUS, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH - Prorektor ds. Nauki, Szkoła Główna Handlowa

16.00-17.00 – Pytania, komentarze, dyskusja

18.00-17.30 – Podsumowanie i zakończenie

Moderatorzy:

  • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
  • prof. dr hab. Bogusław Fiedor

ZAPROSZENIE