Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Sympozjum pt. "Finansowanie innowacyjnych technologii"

czwartek, 9 lutego 2023

Szanowny Panie Prezesie ZK PTE,
Szanowni Prezesi Zarządów Oddziałów,
Szanowni Członkowie ZK PTE,
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

rozpoczynamy rok 2023 w naszym Oddziale w Katowicach i w związku z powyższym zapraszamy serdecznie do udziału w pierwszym wydarzeniu (sympozjum) pt. "Finansowanie innowacyjnych technologii".

Data: 9 lutego 2023 roku (czwartek),

Miejsce: Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3 (UWAGA: dokładną lokalizację auli podamy kilka dni przed sympozjum),

Godz.: 10:00 - 13:30

Program

Partnerzy

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: katowice@pte.pl

Wydarzenie ma charakter bezpłatny.

UWAGA: organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Adam Sztukowski
Dyrektor Biura Zarządu
Koordynator Konferencji z ramienia PTE w Katowicach
Tel. +48 601 58 59 75

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ptekatowice/?viewAsMember=true
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adam-sztukowski-7a396361/
Facebook: https://www.facebook.com/pte.pteoddzialkatowice.5/
Instagram: https://www.instagram.com/pte.katowice/

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice
ul. Koszarowa 6, lok. 167 i 167 a
40-068 Katowice
Telefon: 32 259-88-78
Tel./fax: 32 258-54-82
E-mail: katowice@pte.pl http://www.ptekatowice.pl