Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

VIII Seminarium z cyklu "Łódzkie spotkania u Ekonomistów"

czwartek, 1 grudnia 2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

zaprasza na VIII Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt. MŁODZI ZMIENIAJĄ BIZNES – WYZWANIA I DOBRE PRAKTYKI, które odbędzie się w czwartek, 01.12.2022 r. w godz. 11.00 – 12.30 w formie online na platformie Mircosoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Celem seminarium jest dyskusja na temat wpływu potencjału i oczekiwań młodych ludzi na przyszłość, kierunki rozwoju, konkurencyjność i internacjonalizację współczesnego biznesu. W trakcie spotkania prelegenci zaprezentują wartościowe podejścia i doświadczenia różnych organizacji związane ze współpracą z przedstawicielami pokoleń Z(C) oraz Alfa. Omówiony zostanie wpływ zmian zachodzących na rynku pracy na procesy zarządzania kapitałem ludzkim oraz wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym związane z kształceniem młodych ludzi dla potrzeb praktyki gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona prezentacji dobrych praktyk zarządzania multigeneracyjnego skierowanych na optymalne wykorzystanie i rozwój potencjału najmłodszych pokoleń pracowników w podnoszeniu konkurencyjności i zwiększaniu aktywności biznesu na rynkach międzynarodowych. Dodatkowo prelegenci zaprezentują możliwości implementacji koncepcji organizacji turkusowych i praktyk progresywnych w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. Panel będzie prowadzony przez Pana Marcina Podgórskiego, a jego uczestnikami będą naukowcy, przedsiębiorcy, liderzy społeczni, aktywiści gospodarczy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Paneliści:

 • Justyna Kliombka-Jarzyna (Firma szkoleniowo-doradcza Leadersheep) – psycholożka i psychoterapeutka. Absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Laboratorium Psychoedukacji. Od 20 lat współpracuje z firmami różnej wielkości i z różnych branż. Wspiera menedżerów i pracowników w rozwoju. Jest entuzjastką podejścia multigeneracyjnego w zarządzaniu. Od 2013 roku wraz z zespołem ekspertów prowadzi badania dotyczące różnorodności pokoleniowej w firmach. Wspiera również firmy w budowaniu kultury przyjaznej różnym pokoleniom. Jest autorką wielu artykułów o tematyce multigeneracyjnej i współautorką książki „Pokolenia, co się zmienia. Kompendium wiedzy multigeneracyjnej”. Od 2018 roku jest związana jako psycholożka z centrum R&D międzynarodowej firmy nowych technologii. Sentymentalnie jest wciąż związana z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania, z którą miała przyjemność współpracować kilkanaście lat. Aby uzyskać więcej informacji zapraszam do odwiedzenia strony: https://leadersheep.com.pl i profilu na LinkedIn
 • Dr Ewa Listopadzka (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wykładowca, promotor i trener w obszarze zarządzania strategicznego i kształtowania kompetencji menedżerskich. Aktualnie obszar zainteresowań badawczych obejmuje nowe trendy w budowaniu profilu kompetencyjnego menedżerów oraz zastosowanie angażujących metod kształcenia kompetencji. W działalności dydaktycznej pasjonatka stosowania elementów grywalizacji w praktycznie każdej dziedzinie. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych z zakresu jakości kształcenia. Specjalistka w obszarze kształtowania kompetencji miękkich. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Odział w Łodzi.
 • Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, współczesne koncepcje zarządzania, metodologię badań w naukach o zarządzaniu oraz nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji naukowych. Brał udział w wielu projektach badawczych, jak również w stażach naukowych na uczelniach m.in. w Finlandii (2019), Chinach (2017), Wielkiej Brytanii (2016) oraz Belgii (2013). Pełni rolę redaktora w czasopismach: Journal of Economics & Management (Polska), University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) oraz PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). Jest także przewodniczącym Social Science & Humanities Research Association (Indie) oraz członkiem Academy of Management (USA), European Association of Methodology (Niemcy) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aby uzyskać więcej informacji zapraszam na stronę: https://www.matejun.pl/
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – doktor habilitowany w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast i cyfryzacją, rozwoju systemów inteligentnych a także interesuje się kulturą organizacyjną, Green HRM i jest fascynatką organizacji turkusowych. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych. Jest też kierownikiem Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk (Uniwersytet Łódzki) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Jest badaczem, wykładowcą i konsultantem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Łodzi oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Aby uzyskać więcej informacji zapraszam do odwiedzenia strony: https://www.izabelarozanska.com.pl/
 • Andrzej Woroszyło (APATOR S.A.; Grupa Turkusowych Aktywistów w Łodzi) – posiada 30 lat doświadczenia w różnych rolach i różnych branżach. Absolwent Politechniki Łódzkiej (informatyka) i Uniwersytetu Łódzkiego (zarządzanie - studia EMBA). Wspiera organizacje w transformacji i adaptacji (zmiana). Zajmuje się różnymi podejściami związanymi z zarządzaniem projektami. Zawodowy „Wspieracz” (wspieranie ludzi i organizacji), „Sklejacz” (sklejanie zespołów), „Ułatwiacz” (ułatwianie działań). Jednym słowem „Zespołowy Ogrodnik” – tworzy środowiska do skutecznego, efektywnego i wartościowego działania zespołów. Zwolennik podejścia humanistycznego w zarządzaniu. Nastawiony na „Leadership By Values” bardziej niż na „Management By Objectives”. Fan „zarządzania celami” i 3-ech powiązanych pytań „Why? How? What?”. Przeciwnik „zarządzania ludźmi” (tu wspieramy, a nie zarządzamy; „ludzie to nie zasoby”). Dodatkowo od 2018 roku lider i członek nieformalnej grupy Turkusowych Aktywistów w Łodzi (grupa osób wspierająca organizację Turkusowych Śniadań w Łodzi – „Turkus Realny”, „odczarowywanie” Turkusu). LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ andrzej-woroszylo-92199a/
 • Magdalena Woźniak (SoftwareMill; Grupa Turkusowych Aktywistów w Łodzi) – pasjonatka rozwoju i mama dwóch córek, które inspirują jej poszukiwania w temacie wzrostu człowieka. Zawodowo od 11 lat pracuje z zespołami i indywidualnościami wspierając w rozwoju, wzajemnie ucząc się i inspirując. Buduje procesy, w których centrum jest człowiek. Temat turkusowych organizacji zgłębia i propaguje od 4 lat. Zależy jej na tym, aby w przyszłości, gdy pokolenie jej córek zacznie karierę zawodowa, „pracowanie inaczej” było standardem. Obecnie ma przyjemność współpracować z jedną z polskich płaskich organizacji i dostrzegać ich wpływ na rozwój i samopoczucie ludzi. Dodatkowo współtworzy nieformalną grupę Turkusowych Aktywistów w Łodzi. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magdalena-wo%C5%BAniak-/
 • Marcin Podgórski (European Regions Research and Innovation Network) – ekonomista, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi. Aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje narzędzia wspierające wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Profil LinkedIn

Rada programowa seminarium:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Iwona Kukulak-Dolata – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Ewa Listopadzka – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do połączenia za pośrednictwem platformy MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania