Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

7. Debata pt. "Współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem"

wtorek, 28 maja 2024

Celem debat online z cyklu "Porozmawiajmy o ekonomii" jest podjęcie dyskusji na temat współczesnych trendów w rozwoju ekonomii. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych trendów rozwoju w naukach ekonomicznych, takich jak: rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, finanse osobiste, przedsiębiorczość, zarządzanie biznesem, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki.

Seminaria są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na druga debatę z cyklu "Porozmawiajmy o ekonomii" pt. Współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem.

 • Temat seminarium: Współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem

 • Plakat: LINK

 • Data: 28.05.2024 r.

 • Czas: 15:00-16:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK DO DEBATY
  Identyfikator spotkania: 880 6229 8927
  Kod dostępu: 146388

 • FORMULARZ REJESTRACYJNY -

  Zarejestruj się już dzisiaj!

Prelegenci:

 • dr hab. Monika Dobska, prof. UEP - prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu, członek Zarządu Krajowego PTE, członek Rady Naukowej PTE, profesor uczelni w Katedrze Badań Rynku i Usług Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 • mgr Małgorzata Romanowska - dyrektor Biura Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie, członek Zarządu Krajowego PTE, sekretarz Komitetu Okręgowego OWE w Częstochowie, członek Rady Naukowej PTE

Moderator:

 • mgr Daniel Buś - kierownik Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyżej, kierownik projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wykładowca w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyżej, uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek PTE

Nagranie z seminarium

Inne debaty z cyklu "Porozmawiajmy o ekonomii"

Projekt

Debaty są organizowane w ramach cyklu debat "Porozmawiajmy o ekonomii”, będących częścią projektu pn. "Współczesna ekonomia w praktyce", dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

 • Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi Oddziałami PTE: Oddziałem PTE w Białymstoku, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i Szczecinie.

 • Szczegółowe informacje o projekcie