Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Polsko-niemieckie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa

czwartek, 7 września 2023

Polsko-niemieckie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa pt. „Transformacja gospodarczo-energetyczna w kontekście następstw wojny w Ukrainie” jest organizowane dniu 8 września 2023 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Celem tegorocznej edycji seminarium z cyklu SGR jest przeprowadzenie debaty naukowej na temat aktualnych szans i wyzwań związanych z transformacją gospodarczą i energetyczną w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny na gospodarkę Ukrainy w oparciu o badania empiryczne oraz osiągnięcia teoretyczne i koncepcyjne. Należy dodać, że dokonujące się obecnie przesilenia cywilizacyjne, skutkują globalnym nieładem, wynikającym z niedostosowania dotychczasowych modeli i systemów społeczno-gospodarczych do coraz bardziej intensywnych przemian. Niedostosowania takie stają się barierą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmującego cele gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Warunkiem przywracania ładu są zmiany w systemach społeczno-gospodarczych w sposób zapewniający trwałość rozwoju i zwiększanie odporności tych systemów na kryzysowe zagrożenia. W przywracaniu ładu istotną rolę może odegrać społeczna gospodarka rynkowa jako ordoliberalny model ładu społeczno-gospodarczego, co skłania do poszukiwania holistycznych rozwiązań oraz przeprowadzenia pogłębionej refleksji naukowej.

Dla uczestników online:

 • Sesja plenarna I oraz Sesja plenarna II (od godz. 10:00-18:00) (Room: G13)
  LINK
  Meeting ID: 812 1172 9690
  Passcode: 122448

 • Sesja panelowa 1B oraz Sesja panelowa 2B (od godz. 14:30-17:45) (Room: G11)
  LINK
  Meeting ID: 869 5061 3483
  Passcode: 926490

Transmisja seminarium w formie online za pośrednictwem Facebooka:

Organizowane od ponad 30 lat polsko-niemieckie seminaria z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa wpisują się w bogatą tradycję oraz misję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w zakresie krzewienia myśli ekonomicznej oraz poszukiwania nowego ładu społeczno-gospodarczego. Celem seminariów naukowych jest także zapoznanie jego uczestników z koncepcją społecznej gospodarki rynkowej (SGR) i jej implementacją w niemieckiej polityce gospodarczej w okresie od 1948 roku aż do współczesności. Oparta na teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną.

Sukces SGR zainteresował ekonomistów i polityków także w Polsce, o czym świadczy zapis w artykule 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”

Szczegółowe informacje o dotychczasowych seminariach znajdują się na stronie internetowej:

Zachęcamy także do zapoznania się z Biuletynami PTE, gdzie publikowane są artykuły m.in. na temat społecznej gospodarki rynkowej:

Organizatorzy:

https://www.kas.de/pl/web/polen https://pte.pl https://uek.krakow.pl

Współfinansowanie: