Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Adam Krzyżanowski"

piątek, 2 lutego 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w listopadzie 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 2. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego cyklu wydarzeń będziemy skupiać się na wyjątkowych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

 • Temat seminarium: Adam Krzyżanowski

 • Plakat: LINK

 • Data: 02.02.2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK
  Identyfikator spotkania: 880 7071 5335
  Kod dostępu: 953185

Główny prelegent: dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ

 • profesor uczelni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów historycznych w UJ. Zajmuje się historią myśli ekonomicznej i historią myśli politycznej. W pracy naukowej bada głównie relacje pomiędzy rozwojem nauk społecznych a ideologiami i funkcjonowaniem polityki. Autor książek: Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego (2005), Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869-1939 (2012), Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu (2015), Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej (2018), Rosnąca współzależność. Geneza rządzenia światowego (2019).

Moderator: dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK

 • profesor uczelni i kierownik Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują: rozwój teorii mikroekonomii ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii neoklasycznej i problematyki zawodności rynku, społeczną gospodarkę rynkową i ordoliberalizm w kontekście komparatywnej analizy systemów gospodarczych oraz historię myśli ekonomicznej. Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, od 2021 r. jest wiceprezesem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie, w latach 2005-2009 był członkiem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Adama Krzyżanowskiego w rozwój nauk ekonomicznych, a szczególnie jego wkład w rozwój studiów uniwersyteckich z zakresu nauk politycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmowały metodologię ekonomii, finanse, ekonomikę rolnictwa, historię powszechną gospodarczą, etykę i demografię. Wykazywał współzależność finansów prywatnych i publicznych. W latach 30. XX wieku zgłosił program finansowy walki ze zubożeniem ludności. Przedstawił własną klasyfikację pieniądza, badał zagadnienia kredytu oraz omówił rozwój kategorii wojen w historii, wskazując na racjonalizację wojen (na tle stopniowej racjonalizacji innych działań ludzkich).

Zapraszamy studentów, naukowców, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ciekawe artykuły o Adamie Krzyżanowskim:

Nagranie z seminarium

Inne seminaria z cyklu "Polska Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium pt. "Mikołaj Kopernik": LINK