Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Eugeniusz Kwiatkowski"

piątek, 10 maja 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w grudniu 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 5. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego cyklu wydarzeń będziemy skupiać się na wyjątkowych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

 • Temat seminarium: Eugeniusz Kwiatkowski

 • Plakat: Pobierz

 • Data: 10 maja 2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK DO SEMINARIUM
  Identyfikator spotkania: 815 3772 8551
  Kod dostępu: 264588

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska
  profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (do 2021 r.). Specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, a także z zakresu historii doktryn ekonomicznych. Opublikowała m.in.: Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850- 1939) (PAN, 1994); Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego (Ossolineum, 1996); Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (cykl publikacji w latach 2003-2009). Od roku 1978 r. należy do PTE. W latach 2001-2006 była wiceprezesem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie.

Moderator:

 • prof. dr hab. Marta Gancarczyk
  profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów, pracownik Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego; przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse UJ. Specjalizuje się w przedsiębiorczości i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), polityce wsparcia MŚP i regionalnej polityce innowacji. Realizuje projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską, United States Information Agency, Narodowe Centrum Nauki i Sasakawa Peace Foundation. Uczestniczy w pracach międzynarodowych instytucji badawczych, a także redakcji i rad czasopism naukowych.


Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Eugeniusza Kwiatkowskiego w rozwój nauk ekonomicznych. Eugeniusz Kwiatkowski był z wykształcenia chemikiem. Po ukończeniu studiów chemicznych na Politechnice Lwowskiej, pracował w przemyśle chemicznym. Jego działania jako ministra przemysłu i handlu w latach 1926–1930 miały wpływ na rozwój polskiej gospodarki w okresie międzywojennym, przyczyniając się do wzmacniania sektora przemysłowego i handlowego kraju. Wniósł wielki wkład w rozwój polskiego przemysłu chemicznego: zakładów azotowych w Chorzowie i Tarnowie. Podejmował działania mające na celu rozwój handlu zagranicznego Polski poprzez nowe kontakty handlowe, które miały umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jako minister szczególnie dużo uwagi poświęcał jednak także rozbudowie portu w Gdyni, który – wraz z magistralą kolejową z Górnego Śląska do tego portu – uważał za państwowy priorytet gospodarczy. W latach 1931–1935 kierował z powodzeniem fabryką w Mościcach. Był też członkiem Rady Banku Polskiego i popierał rządową politykę silnego złotego, w czym narażał się z kolei zwolennikom rozluźnienia dyscypliny finansowej. Jako najbardziej doświadczony i niewątpliwie skuteczny polityk gospodarczy oraz menadżer przemysłu państwowego w październiku 1935 roku objął tekę ministra skarbu i wicepremiera do spraw gospodarczych. W tej roli zasłynął jako architekt czteroletniego planu inwestycyjnego, w ramach którego rozpoczęto realizację wielkiego projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego wokół zbiegu Wisły i Sanu. Opowiadał się za Polską - państwem silnym, rządnym, demokratycznym, solidarnym i uprzemysłowionym. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Popierał rozwój handlu morskiego i powstanie Dalekomorskiej Floty Rybackiej.

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nagranie z seminarium

Ciekawe artykuły o Eugeniuszu Kwiatkowskim:

Wybrane publikacje prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego:

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik": LINK - 12.01.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Adam Krzyżanowski: LINK - 02.02.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Edward Łukawer: LINK - 01.03.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Oskar Lange: LINK - 05.04.2024 r.