Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Oskar Lange"

piątek, 5 kwietnia 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w listopadzie 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 4. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego cyklu wydarzeń będziemy skupiać się na wyjątkowych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

 • Temat seminarium: Oskar Lange

 • Plakat: LINK

 • Data: 05.04.2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK
  Identyfikator spotkania: 891 3776 8271
  Kod dostępu: 775051

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Czaja
  profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i kilku towarzystw naukowych. Prowadzi badania na wielu płaszczyznach, m.in. dotyczące „fizykalizacji” ekonomii, ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju, rozwoju myśli ekonomicznej czy metodyczno-metodologicznych wyzwań współczesnej ekonomii. Jest autorem i współautorem ponad 900 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii pt. "Czas w ekonomii" (2011); "Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii" (1997);, "Globalne zmiany klimatyczne" (1998); "Wyzwania współczesnej ekonomii" (2012); "Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji" (2020); "Historia myśli ekonomicznej" (2020).

 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor
  profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2005–2012. Członek od 1997 r. i przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w latach 2018-2023. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2015). Specjalizuje się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii. Jest autorem ponad 400 prac publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Opublikował m.in.: "Oblicza polskiego etatyzmu gospodarczego. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm" (2021); "Natural Capital Valuation - recent advances from the perspective of sustainable development" (współautor Z. Dokurno), (2019); "Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development" (współautor Z. Dokurno), (2017); "Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych" (2002). Od kilku dekad jest związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, m.in. jako wiceprezes ds. Współpracy z Zagranicą (2015-2021), przewodniczący Rady Naukowej PTE (2010-2015 oraz 2006-2010), a obecnie członek Rady Naukowej PTE. Ponadto jest członkiem kapituły Nagrody PTE im. Prof. E. Lipińskiego za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii oraz przewodniczącym kapituły Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem dla szczególnie zasłużonych członków PTE.

Moderator:

 • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
  prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów oraz kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzi badania w obszarze zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Autor kilkudziesięciu publikacji. Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz w projektach badawczo-wdrożeniowych jako kierownik i wykonawca. Od 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Oskara Lange w rozwój nauk ekonomicznych. Zajmował się ekonomią polityczną, statystyką, ekonometrią i cybernetyką ekonomiczną. Obok Michała Kaleckiego był jednym z niewielu polskich ekonomistów cenionych na Zachodzie. Autor m.in. książek: Wstęp do ekonometrii (1958), Ekonomia polityczna (tom I 1959, tom II 1965), Całość i rozwój w świetle cybernetyki (1962), Optymalne decyzje (1964), Wstęp do cybernetyki ekonomicznej (1964). W 1964 przyznano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy studentów, naukowców, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nagranie z seminarium

Ciekawe artykuły o Oskarze Lange:

Wybrane publikacje prof. Oskara Lange:

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik" - 12.01.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Adam Krzyżanowski - 02.02.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Edward Łukawer - 01.03.2024 r.: LINK