Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Centralny Port Komunikacyjny: wyzwania i perspektywy dla Polski"

czwartek, 25 kwietnia 2024

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY: WYZWANIA I PERSPEKTYWY DLA POLSKI

uploads/20_Seminarium_PTE_04_2024_9c443cca6a.pdf)

 • Data: 25 kwietnia 2024 r.
 • Czas: 17:00-18:30

Prelegenci

 • dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
  adiunkt w Katedrze Zarządzania Transportem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest opiekunem Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością TransLab. Specjalizuje się w transporcie miejskim, zrównoważonej mobilności oraz ekonomice transportu. Jest autorką krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu transportu i logistyki. Jest członkiem zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Ma bogate doświadczenie w krajowych i zagranicznych projektach oraz ekspertyzach transportowych

 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PS
  profesor uczelni i kierownik Katedry Technologii Lotniczych na Politechnice Śląskiej w Katowicach. Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej. Jego badania naukowe obejmują m.in. następujące zagadnienia: inżynieria transportu, ergonomia, automatyzacja samolotów, bezpieczeństwo lotnicze, ochrona lotnictwa oraz wykorzystanie symulacji w szkoleniach lotniczych. W latach 1986-2009 był żołnierzem zawodowym oraz pilotem Polskich Sił Powietrznych

 • Andrzej Madej
  ekonomista, makler papierów wartościowych, przedsiębiorca, bloger, maratończyk. Od roku 1987 inicjator, akcjonariusz (do 2008), w latach 1987-2004 Prezes Zarządu, a w latach 2004-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Penetrator S.A.. Równocześnie inicjator i pierwszy prezes zarządu Wolnego Obszaru Celnego Kraków (1989), Krakowskiej Giełdy Towarowo Pieniężnej S.A. (1989), Przewodniczący Rady Nadzorczej (1989-1991). Inicjator Izby Domów Maklerskich, przy Związku Banków Polskich, wice Przewodniczący Zarządu Izby (1993-1998). Inicjator i Przewodniczący Rady Fundacji Upowszechniania Akcjonariatu (1996). Inicjator i Przewodniczący Grupy Strategicznej budowy polskiego rynku pozagiełdowego (1997). Inicjator i wiceprezes zarządu Towarzystwa Emerytalnego Energia S.A. (2000-2002). Inicjator programu wsparcia rozwoju ukraińskiego rynku kapitałowego Common Tracks (2005). Właściciel i prezes zarządu Ars-Medica sp. z o.o. przychodnia medyczna (2012-2022). Nagrodzony Medalem Obywatelskim Miasta Krakowa (2009) oraz Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2011). Autor wielu tekstów o tematyce ekonomicznej i społecznej m.in. w Naszym Rynku kapitałowym i w Rzeczpospolitej. Od 2012 bloger www.si.neon24.pl , www.madej.salon24.pl

Moderacja

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US
  prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor uczelni w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
  wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy

Nagranie z seminarium

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Horyzonty ekonomii"