Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Crowdsourcing jako czynnik wzrostu innowacyjności w Polsce"

czwartek, 21 marca 2024

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. CROWDSOURCING JAKO CZYNNIK WZROSTU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

 • Zaproszenie: LINK

 • Termin: 21 marca 2024 r. o godz. 17.00-18:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

 • LINK
 • Identyfikator spotkania: 824 1185 8809; Kod dostępu: 576956

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Piotr Niedzielski
  Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Szczecińskiego; Zakład Logistyki i Innowacji w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku; zainteresowania badawcze: ekonomika i zarządzanie sektorem TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), procesy cyfryzacji w gospodarce, zarządzanie interesariuszami; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP; członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce

 • dr Sylwia Henhappel
  doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik działu zarządzania wymaganiami i projektami IT w Centralnej Dyrekcji Policji w Dolnej Saksonii, odpowiedzialna m.in. za zarządzanie usługami IT, strategię informatyczną oraz planowanie finansowe projektów; zainteresowania naukowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, innowacje technologiczne, alternatywne innowacje, Informatyka ekonomiczna, Internet i komunikacja cyfrowa, zastosowanie informatyki w zarządzaniu, crowdsourcing

Moderacja:

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US
  prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor uczelni w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
  wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy:

Nagranie z seminarium:

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Horyzonty ekonomii"