Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik"

piątek, 12 stycznia 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w listopadzie 2025 r. w Warszawie.

Nagranie z seminarium

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 1. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego cyklu wydarzeń będziemy skupiać się na wyjątkowych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

  • Temat seminarium: "Mikołaj Kopernik"

  • Zaproszenie: LINK

  • Data: 12.01.2024 r.

  • Czas: 14:00-15:30

  • Miejsce: w formie zdalnej na platformie MS Teams: LINK

Główny prelegent: prof. dr hab. Mirosław Bochenek

  • profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszarami jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Opublikował m.in.: "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (1999), "Szkice o ekonomii i ekonomistach" (2004), "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce" (2008), "Historia rozwoju ekonomii" (6 tomów, 2016 – nagrodzona nagrodą PTE I stopnia) oraz "Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham?” (2023). Od 1988 r. należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (m.in. w latach 2005−2006 był prezesem Zarządu Oddziału w Toruniu i członkiem Zarządu Krajowego, od 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczący Rady Naukowej).

Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

  • prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, związana zawodowo ze Szkołą Główną Handlową (SGH). W latach 2005-2021 była prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych. Obecnie jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a także członkiem Rady Naukowej INE PAN. Specjalizuje się w analizie ekonomicznej, finansach i wycenie przedsiębiorstw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Jest kreatorką ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa. W 2010 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2023 r. otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty - prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Mikołaja Kopernika w rozwój nauk ekonomicznych, a szczególnie przybliżenie jego teorii, które do dzisiaj mają wpływ na współczesną ekonomię. Skoncentrujemy się na analizie jego traktatu monetarnego, wyprzedzającego o wieki późniejsze teorie ekonomiczne, oraz jego wpływie na formowanie się nowoczesnych koncepcji finansowych.

Zapraszamy studentów, naukowców, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ciekawe artykuły o Mikołaju Koperniku: