Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe z cyklu "Społeczna Gospodarka Rynkowa"

czwartek, 5 września 2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa pt. „W poszukiwaniu nowego ładu społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej i Ukrainie”, które jest organizowane w dniach 5-6 września 2024 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Organizowane od ponad 30 lat polsko-niemieckie seminaria z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa wpisują się w bogatą tradycję oraz misję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w zakresie krzewienia myśli ekonomicznej oraz poszukiwania nowego ładu społeczno-gospodarczego.

Celem tegorocznego seminarium jest przeprowadzenie debaty na temat aktualnych wyzwań i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednym z głównych zagadnień, które zostanie podjęte, jest problem powojennej odbudowy Ukrainy jako potencjalnego przyszłego członka Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę liczne wyzwania związane z odbudową infrastruktury po zniszczeniach wojennych, walką z korupcją, sytuacją społeczno-gospodarczą, brakiem kapitału ludzkiego i potrzebą międzynarodowego wsparcia. Podczas seminarium naukowcy i eksperci z różnych dziedzin będą mieli okazję przedyskutować rolę społecznej gospodarki rynkowej opartej na zasadach ordoliberalizmu w procesie odbudowy Ukrainy, a także w promowaniu zrównoważonego rozwoju i zwiększaniu odporności systemów społeczno-gospodarczych na wyzwania współczesności.

 • Szczegółowe informacje na temat seminarium są zamieszczone na stronie: LINK

 • Termin rejestracji: 05.07.2024 r.

 • Formularz zgłoszeniowy: LINK

Zakres tematyczny:

 • Zasady społecznej gospodarki rynkowej
 • Wyzwania gospodarcze i społeczne w Europie
 • Integracja Ukrainy z Unią Europejską
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy i Ukrainy
 • Bezpieczeństwo żywnościowe i humanitarne
 • Reformy gospodarcze i społeczne
 • Rola Polski i Niemiec we wsparciu Ukrainy
 • Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę w Unii Europejskiej
 • Sankcje ekonomiczne a wojna w Ukrainie
 • Skutki wojny i warunki życia w Ukrainie
 • Potencjał inwestycyjny Ukrainy
 • Strategie odbudowy i rozwoju dla Ukrainy po zakończeniu konfliktu
 • Wzmocnienie odporności społeczno-gospodarczej Ukrainy
 • Rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktu
 • Globalny ład polityczny

Serdecznie zapraszamy!

KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr. hab. Elżbieta Mączyńska (Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr. hab. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Daniel J. Lemmen (KAS), Falk Altenberger (KAS)
  Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK (PTE / UEK)
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Więcej informacji o polsko-niemieckich seminariach z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa: LINK