Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. "Nowy jedwabny szlak - geopolityczna inicjatywa Chin"

wtorek, 21 maja 2024

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” pt. NOWY JEDWABNY SZLAK - GEOPOLITYCZNA INICJATYWA CHIN

Prelegenci

 • prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
  ekonomista, profesor tytularny w Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalista w zakresie ekonomiki transportu kolejowego, polityki transportowej i ekonomiki przedsiębiorstw. Wieloletni kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. W latach 2016-2019 Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie zatrudniony na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania, finansów i marketingu realizowanych na zlecenie spółek kolejowych. Autor ponad 200 publikacji naukowych, raportów, ekspertyz i monografii. W ponad 45-letniej karierze zawodowej, pracę naukową łączył z działalnością praktyczną na kolei. Bezpośrednio po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej pracował w przedsiębiorstwie PKP, gdzie po zaliczeniu odpowiednich egzaminów służbowych uzyskał uprawnienia zawodowe między innymi w zakresie ruchu kolejowego i działalności handlowej kolei. W latach 1994-1996 pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Dyrektora Generalnego PKP. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP. Następnie w latach 2008-2010 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. Kolejnictwa. W latach 2009-2012 członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2014-2015 ponownie członek Rady Nadzorczej PKP S.A. jako jej Wiceprzewodniczący.

 • dr Piotr Głogowski
  adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Certyfikowany tutor akademicki. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Hiroshimie, gdzie pełnił funkcję asystenta badawczego. Ukończył z wyróżnieniem praktykę absolwencką w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio. Współpracuje badawczo z Japonią i Chinami. Jest współpomysłodawcą Asia Explained - projektu, którego celem jest przybliżanie zjawisk społeczno-gospodarczych oraz integracja krakowskiego środowiska naukowego skupionego na kwestiach azjatyckich.

Moderacja

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US
  prezes Oddziału PTE w Szczecinie, członek Zarządu PSEŚiZN i Polskiego Oddziału PRME, profesor uczelni w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
  wiceprezes PTE, prezes Oddziału PTE w Krakowie, profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy

Nagranie z seminarium

Źródło: Trans.Info

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Horyzonty ekonomii"