Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium pt. „Jaka przyszłość Unii Europejskiej?”

środa, 5 czerwca 2024

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Jaka przyszłość Unii Europejskiej?”. W czasie seminarium będziemy dyskutować nad perspektywami rozwoju gospodarki Unii Europejskiej w długim okresie, tj. co najmniej 20-letnim, wskazując jakie główne wyzwania gospodarcze i polityczne stoją przed UE. Czy rola UE w światowej gospodarce będzie się kurczyć wobec szybko rosnących tzw. gospodarek wschodzących jak Chiny czy Indie, czy Europa zachowa, a nawet wzmocni konkurencyjność w zmieniającym się świecie, co przełoży się na dynamiczny wzrost gospodarczy? Równie ciekawe są pytania o sytuację oraz procesy gospodarcze i polityczne, które będą zachodzić w ramach UE. Raczej nie ma wątpliwości, że proces rozszerzania UE nie dobiegł końca. Na członkostwo czekają przecież kraje bałkańskie (Albania, Macedonia Północna, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Serbia?) oraz Ukraina i Mołdowa. Czy i w jakim terminie oraz na jakich warunkach UE jest gotowa na rozszerzenie o nowych członków? Jak takie powiększenie wpłynie na sytuację gospodarczą dotychczasowych członków UE? Czy polityczny i gospodarczy układ instytucjonalny UE jest do zachowania w obecnym kształcie, czy też konieczne są gruntowne zmiany zasad funkcjonowania UE?

Termin:

 • 6.06.2024 r.
 • 15:30-17:30

Forma:

 • Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej

Obejrzyj nagranie:

Stacjonarnie:

 • Siedziba Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Ul. Nowy Świat 49, Warszawa
 • Sala im. prof. Edwarda Lipińskiego (nr 109)

Program seminarium:

 • Powitanie: prof. Łukasz Hardt, PTE, WNE UW
 • Wprowadzenie: prof. Jacek Tomkiewicz, ALK
 • Dyskusja panelowa: moderator: prof. Ł. Hardt
  paneliści: prof. M. Cichocki, Kolegium Natolin | prof. T. Grosse, UW
  prof. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH | prof. I. Musiałkowska, UE Poznań
  Dr W. Paczos, PAN | prof. M. Weresa, SGH i KNE PAN

https://www.youtube.com/watch?v=T9VHz7yGBZg